Välkommen till

Gräfsnäs Slottspark

Alingsås mest välbesökta turistmål

Parken med ruinen är en plats för rekreation, bad och fest! Här finns en fin badplats, fantasifull lekplats, grillplatser och den imponerande ruinen.
Lätt att hitta hit.

Gräfsnäs slottspark

  • Ursprung från 1100-talet (Kungsgård)
  • Slottet byggdes i slutet av 1500-talet, har brunnit och byggts upp 3 gånger med 100 års mellanrum, förföll till en ruin i slutet av 1800-talet
  • Köpt av dåvarande Västgöta-Göteborgs Järnväg (VGJ) 1911 
  • Skänktes som villkorad gåva till dåvarande Erska kommun 1946 inför förstatligande av järnvägen. I kommunsammanslagningen 1974 blev Alingsås kommun vårdansvarig. 
  • Kommunalt kulturreservat sedan 2010

Användning 

  • VGJ köpte parken för att kunna erbjuda ett besöksmål för resande med tåget. Kommunen övertog parken med gåvovillkoret att fullfölja VGJ:s intentioner för användningen.
  • Till parken flyttades från 40-talet och framåt ett antal byggnader med anknytning till bygdens historia.
  • Museijärnvägen AGJ har trafik mellan sin bas i Anten och ändstationen i Gräfsnäs. 
  • Förutom badplats, slottsruin och rekreation i en vacker miljö blev parken efter hand en plats för olika evenemang (Hjulets dag, nationaldag, midsommarfirande, tornerspel, ljusvandring, Jul på slottet, m.m.). Antal och typ av evenemang har sedan simningens dag fram till i dag ökat och diversifierats, se årets program nedan.

Länk till årets program samt info om guidning

På parkens Facebooksida finns aktuell information om program och bilder från evenemang mm.

Bokning av ruin, park och evenemangsyta

När man vill hyra något område i parken för en egen fest, bröllop, aktivitet eller arrangera evenemang vänder man sig till Alingsås kommun på bokning.sport.fritid@alingsas.se

Felanmälan på skador eller brister i parken görs via sidan : Skapa en ny felanmälan (isy.se)